Monday, 05/12/2022 - 12:40|
Toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên Trường Mầm non Bình Thuận chung tay với toàn xã hội cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
 • Trần Thị.Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM 2 - GVCN lớp 3TA4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917137114
  • Email:
   thuhienmnbtdt82@gmail.com
 • Nguyễn Kim Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM 2 - GVCN lớp 4TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977555285
  • Email:
   kimthuy.tn85@gmail.com
 • Lê Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 3TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0981763010
  • Email:
   leleleduyen713@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 3TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0399127127
  • Email:
   maianhmnbt@gmail.com
 • Vũ Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 3TA2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977870732
  • Email:
   vuvanmnbt@gmail.com
 • La Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 2TA1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0344624573
  • Email:
   ngocla2512@gmail.com
 • Nguyễn Thị Biển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 3TA1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0866945331
  • Email:
   nguyenbienmnbt@gmail.com
 • Trần Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 3TA1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987 849 545
  • Email:
   phuongdongmnbt@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963 114 913
  • Email:
   tranngocanh92dttn@gmail.com
 • Trần Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 3TA3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0396410576
  • Email:
   tranhienmnbt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4TA2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988209918
  • Email:
   nguyenthiphuongtrinh091089@gmail.com
 • Bùi Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4TA1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987516381
  • Email:
   buiminhthu95dt@gmail.com
 • Lê Thị Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4TA4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977862369
  • Email:
   lethinadt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 4TA1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982709556
  • Email:
   nguyenthihangmnlb@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 149
Hôm qua : 199
Tháng 12 : 877
Năm 2022 : 39.543